Nieuws

Blink charging staat niet stil!

Waarom EV’s goed zijn voor je gezondheid

Elektrische wagens zijn beter voor de gezondheid van de planeet, dat beseft intussen zowat iedereen. Maar wist je dat ze ook beter zijn voor de gezondheid van ons allemaal? Nu zowat alles rond het thema gezondheid draait, willen we die voordelen even in de kijker zetten.

Alarmerend feit: Luchtvervuiling doodt elk jaar maar liefst 7 miljoen mensen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En wat zit er precies in die luchtvervuiling? Een mix van fijnstof en gassen afkomstig van de uitstoot van auto’s (ongeveer 55%), chemische stoffen die in fabrieken worden gebruikt, stof, schimmels en pollen. Uitlaatgassen bevatten onder andere stikstofoxide en andere verbindingen die astma, allergieën, aandoeningen van de luchtwegen, COPD en zelfs longkanker veroorzaken.

Emissies

Er zijn twee belangrijke categorieën van emissies: directe en levenscyclusemissies. Directe emissies worden uitgestoten via de uitlaat, door verdamping uit het brandstofsysteem, en tijdens het tanken. Directe emissies omvatten smogvormende verontreinigende stoffen (zoals stikstofoxiden), andere vervuilers die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en broeikasgassen, voornamelijk koolstofdioxide. Volledig elektrische wagens produceren geen directe emissies, wat aanzienlijk bijdraagt tot de verbetering van de luchtkwaliteit in steden.

Levenscyclusemissies omvatten echter ALLE emissies, dus niet alleen die afkomstig van het gebruik van de wagen maar ook van het productieproces, zoals het boren, verwerken, distribueren en gebruiken van aardolie en afvalproducten van batterijen. De hoeveelheid levenscyclusemissies die een elektrische wagen produceert, hangt tegelijk af van de bron van de elektriciteit waarmee hij wordt geladen. Als die stroom afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals wind, water of zonne-energie, zijn elektrische voertuigen zelfs nog beter voor het milieu en produceren ze bijna geen emissies van welke aard dan ook.

Volksgezondheid

Kan een toename van elektrische wagens in een samenleving de volksgezondheid dan echt verbeteren? Volgens een studie van de Harvard Universiteit wel. “Onze analyse is een duidelijk pleidooi voor het vervangen van conventionele verbrandingswagens door elektrische voertuigen in stedelijke gebieden. Een verminderde blootstelling aan luchtvervuiling heeft heel wat voordelen voor de volksgezondheid. De voordelen per kilometer zijn aanzienlijk en vormen een stevig argument voor de overheid om de vervanging van benzine- en dieselauto’s en lichte vrachtwagens door elektrische voertuigen te stimuleren.”

Laadpalen

Kan het simpelweg installeren van laadpalen voor elektrische auto’s de volksgezondheid helpen verbeteren? Volgens Louisiana Clean Fuels, onderdeel van het Clean Cities-programma van het Amerikaanse Ministerie van Energie, wel. “Laadpalen installeren op publieke plaatsen of op het werk stimuleert het gebruik van elektrische wagens. En dat vermindert op zijn beurt uitlaatgassen, lokale luchtverontreinigers én verbetert de volksgezondheid.” Alleen al het feit dat laadpalen beschikbaar zijn, beïnvloedt en stimuleert mensen om een elektrische wagen aan te schaffen want ze weten dat ze die altijd en overal kunnen opladen.

Volksgezondheid is belangrijker dan ooit. Dit is dan ook een ideaal moment om een elektrische wagen aan te schaffen, een laadpaal te installeren in je garage of, in het geval van bedrijven, Level 2-laders voor je medewerkers en klanten. Blue Corner helpt je de juiste oplossing te vinden om jouw elektrische wagen(s) op te laden én je steentje bij te dragen aan de volksgezondheid.