Veelgestelde vragen

Vind hier een antwoord op jouw vraag.

Wat zijn de voordelen van een elektrische auto?

Klimaatvriendelijkheid

  • Minder uitstoot van CO2 (zowel bij de productie van de brandstof als tijdens het rijden)
  • Geen uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden
  • Minder fossiele brandstoffen nodig

Duurzaamheid

  • Goedkoop: lage kilometerprijs en minder onderhoudskosten
  • Goed voor de economie: investering in duurzame innovatie
  • Verhoogde afschrijving (100%) van aankoop wagen en kosten
  • Mogelijkheid tot verkorte afschrijvingstermijn
  • Sterk verlaagde voordelen alle aard (VAA) voor de professionele EV-rijder

Een elektrische auto produceert minder kooldioxide (CO2)

Er rijden momenteel ongeveer 900 miljoen voertuigen over de wereld. Binnen 10 jaar zullen dat meer dan een miljard zijn. Deze voertuigen rijden grotendeels op benzine, diesel of gas. De voorraad fossiele brandstoffen raakt daardoor snel uitgeput. Voor het vervoer van de toekomst zullen alternatieve, duurzame energiebronnen moeten worden gevonden. Windmolens en zonnepanelen bijvoorbeeld, die gebruikt kunnen worden om energie op te wekken voor elektrische auto’s.
Auto’s zijn de afgelopen jaren steeds schoner geworden, dankzij uitvindingen als de katalysator en het roetfilter. Maar ook de aller schoonste auto produceert nog altijd kooldioxide (CO2) want dat gas komt nu eenmaal altijd vrij bij het verbrandingsproces. CO2 is op zichzelf niet giftig, maar draagt wel bij aan het broeikaseffect, en daarmee aan de opwarming van het klimaat.
Een volledig elektrische auto produceert zelf geen CO2. Toch is hij niet per definitie klimaatneutraal. Dat hangt helemaal af van de manier waarop de elektrische energie waar hij op rijdt is opgewekt. Wind- of zonne-energie is bijvoorbeeld veel groener dan elektriciteit uit een ouderwetse kolencentrale. Laadt u op bij Blue Corner, dan bent u overigens altijd verzekerd van groene stroom!
Om de CO2 productie van elektrische en ‘gewone’ auto’s realistisch met elkaar te vergelijken moet je dan ook de hele energieketen erbij betrekken “from well to wheel” (van bron tot wiel). Zo meet het Nederlandse kennisinstituut TNO met deze methode ook de toekomstige ontwikkelingen. Volgens hun metingen zal een gemiddelde elektrische auto in 2020 van bron tot wiel ongeveer 35% minder CO2 produceren dan een gemiddelde auto met verbrandingsmotor.
En zelfs als de elektriciteit volledig in kolencentrales wordt opgewekt, zal een elektrische auto nog altijd 22% minder CO2 produceren, aldus TNO.

Stroom kun je zelf opwekken

Steeds meer Belgen voorzien de daken van hun huizen van zonnepanelen, om de energierekening te drukken. Je kunt die panelen echter ook gebruiken om je elektrische auto bij te laden. Zo rijd je pas echt voor (bijna) niks!