Veelgestelde vragen

Vind hier een antwoord op jouw vraag.

Laden onderweg, hoe gaat dat in zijn werk?

Waar kan ik de publieke laadstations vinden?

Op dit moment worden doorheen heel Europa publieke laadpalen geplaatst. Verschillende navigatiesystemen hebben de locaties al opgenomen. Ook zijn er websites en apps beschikbaar om een laadpaal bij u in de buurt te vinden. Een paar bij ons vaak gebruikte voorbeelden zijn oplaadpalen.nl, chargemap.com.

Kan ik overal wel opladen?

Blue Corner heeft in de Benelux een akkoord met nagenoeg alle partijen die publieke laadstations uitbaten én die meedoen aan de zgn. interoperabiliteit. Verder buiten onze landsgrenzen wordt er nog volop gebouwd aan de totstandkoming van die roaming akkoorden. Als klant kan u steeds uw klantportaal of de Mybluecorner app raadplegen – daar vindt u een overzicht van alle laadpalen doorheen Europa waarop u met onze laadpas of app toegang heeft.

Kan ik een publieke laadpaal aanvragen bij mijn stad of gemeente?

Dit verschilt per gemeente. Nog niet alle gemeentes hebben beleid opgesteld om inwoners te ondersteunen bij het faciliteren van laadinfrastructuur voor het opladen van hun elektrische auto. Er zijn wel een aantal veel gehanteerde regels waar veel gemeentes op toetsen.

Dit zijn de voorwaarden voor aanvraag van een laadpunt:

  • U kunt een verzoek tot het plaatsen van een laadpunt indienen wanneer u in bezit bent van een elektrische auto.
  • Uw aanvraag zal alleen in behandeling worden genomen als u zelf geen mogelijkheid heeft om een laadpunt op uw eigen terrein te plaatsen.
  • De aanvraag voor de plaatsing van een laadpunt moet betrekking hebben op een vrij toegankelijke openbare plek; plekken die belemmerd worden door poorten, slagbomen, hekken en dergelijke worden uitgesloten.
  • De gemeente is eigenaar van de grond en daarom altijd de eindbeslisser over de locatie van een laadpunt.
  • Voor een elektrische auto kan slechts eenmaal een laadpunt aangevraagd worden, ongeacht of deze auto in eigendom of bezit overgaat op een andere eigenaar.
  • De bestuurder heeft geen exclusieve rechten op het gebruik van een publieke laadpunt.
  • Sommige steden of gemeenten bieden ook andere mogelijkheden voor het plaatsen van een aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte. Vraag dit na bij uw stad of gemeente.
  • Blue Corner werkt samen met Stad Antwerpen voor het plaatsen van publieke laadpalen