Nieuws

Blink charging staat niet stil!

De autofiscaliteit van de toekomst

De toekomst van uw bedrijfswagen(s) zal elektrisch zijn, maar welke fiscale regels zullen hieraan verbonden zijn?

Blue Corner houdt deze evoluties nauwlettend in de gaten, om haar bestuurders van de toekomst te informeren over de laatste nieuwe regelgeving.

Elektrische-autofiscaliteit vandaag

Elektrisch rijden is interessant, en zal dat blijven in de toekomst.
Lees hier alvast alles wat je moet weten over de elektrische-autofiscaliteit van vandaag (2021).

Elektrische wagen

BIV en verkeersbelasting

Voor een elektrisch voertuig betaal je in Vlaanderen geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en geen jaarlijkse verkeersbelasting.
De BIV en verkeersbelasting voor elektrische voertuigen zijn in Wallonië en Brussel beperkt tot het minimum (€61,50 en €83,95).

Minimale CO2-solidariteitsbijdrage

Voor elektrische bedrijfswagens betaal je de minimale CO2-bijdrage van € 27,54 per maand (inkomstenjaar 2021).

Voordeel Alle Aard (VAA) voor uw werknemers

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking hebben voor privédoeleinden worden belast op een forfaitair voordeel alle aard (VAA). Het VAA wordt berekend aan de hand van een formule (cataloguswaarde x percentage CO2 x 6/7).

Aangezien de CO2-uitstoot bij elektrische wagens onbestaand is, zal het VAA steeds lager zijn dan dat van voertuigen met een traditionele brandstofmotor en dezelfde cataloguswaarde. Belangrijk om te weten is dat het VAA nooit lager kan zijn dan €1.370,00 (te indexeren bedrag, voormeld bedrag van toepassing op inkomstenjaar 2021 – aanslagjaar 2022).

Laadpalen

De laadpalen die je installeert op je bedrijf en beroepsmatig gebruikt, zijn 100% aftrekbaar. (En zullen dit ook blijven.)

Extra interessant:

Ondernemingen die een publiek toegankelijke laadpaal installeren, kunnen tijdelijk genieten van een verhoogde kostenaftrek:

  • 200% voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022
  • 150% voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024

Voorwaarden:

  • Je laadpalen zijn publiek toegankelijk gedurende je gangbare openingstijden of sluitingstijden
  • Ze zijn toegankelijk voor iedereen
  • Je doet een aanmelding bij de FOD Financiën

4 dingen die je moet weten over autofiscaliteit in 2021-2031

1. Je krijgt financiële steun wanneer je laadpalen plaatst (vanaf 1 september 2021)

Met deze maatregel wil onze Belgische overheid de laadinfrastructuur in België uitbreiden:

  • Bedrijven die voor 31/12/2022 laadpalen plaatsen en deze publiek ter beschikking stellen (al dan niet tegen betaling), kunnen deze kost tot 200% fiscaal inbrengen.
  • Ondernemingen die dit doen tussen 01/01/2021 en 31/08/2024 krijgen 150% aftrek.
  • Particulieren die tussen 01/09/2021 en 31/08/2024 thuis (op eigen kosten) een slimme laadpaal laten installeren, kunnen die kosten met een maximum van 1.500 euro inbrengen in hun belastingen.

2. De minimum CO2-bijdrage zal stijgen voor alle auto’s, ook elektrische wagens. (vanaf 1 januari 2025)

2025 23,42€
2026 25,99€
2027 28,57€
2028 31,15€

(bijdragen zijn onderhevig aan indexering)

3. Fiscaal voordeel enkel nog voor emissieloze bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2026)

Wanneer je in 2026 een nieuwe wagen koopt, kan je alleen nog van een fiscaal voordeel genieten als je een emissieloze wagen koopt. Een uitzondering op deze regel: lichte vrachtwagens met een klassieke verbrandingsmotor blijven 100% aftrekbaar.

4. Afbouw fiscale aftrek van emissieloze wagens (vanaf 1 januari 2026)

De fiscale aftrekbaarheid van emissieloze auto’s zal tussen 2026 en 2031 stapsgewijs dalen van 100% naar 67,5%. Het aftrekpercentage dat van toepassing was op het moment van de bestelling blijft geldig tijdens de rest van de looptijd.

Inkomstenjaar Aftrekpercentage
2026 100%
2027 95%
2028 90%
2029 82,5%
2030 75%
2031 67,5%